Be Blogazine 將於 2月1日 停止運作, 敬請留意
{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 85,958
1 FANS
More

the body shop蘆薈系列,極速敏感了


查看: 7937|評論:

2016-7-4 17:33

摘要: <產品介紹>body shop蘆薈系列,單張寫住“鎮靜肌膚 適合容易敏感肌膚”多謝body shop送我嘅一番心意,不過……對唔住,一試就敏感了。嗚嗚…<自我簡介>我係一個辛苦工作賺錢為買貓糧進貢嘅小奴婢,芝麻同Latte係 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION